Zeemzoet en peperheet is uit!

Hij is er! Zo trots!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.boekscout.nl%2Fshop2%2Fboek.php%3Fbid%3D13777%26utm_medium%3Dauthor%26fbclid%3DIwAR1FabDhqUiawyhft9WCZpmtvnAmW9ldmNAJXueFRPLM1NBmG6krzAD0o0Q&h=AT3X9b1OJB2SrExhEJ2milQVtsJrek5aok8Tgs9S1z7b8uXjKDD9Zxf3Q9J9cbiElD1tU1JpgF9sWn8BZ6-QyAsGHM1jmjtcBPhaJco4ct3h1jqJedwKOlsRGQ-lygdnyA&__tn__=-UK*F


Twitter Facebook LinkedIn VolgenBoek nummer 4: "Lost, found and forbidden love" is ingestuurd

Gered door een vlinder: het is er!

Rust zacht, mijn lief: Wat een mooie beloning!

"Gered door een vlinder" wordt prachtig!

Gered door een vlinder wordt uitgegeven!